Assessment Center

size matters, ants formica rufa and centimeter

Na czym polega badanie kompetencji metodą Assessment Center?

Assessment Ceter (w Polsce znane również jako ‘centrum oceny’, bądź ‘badanie zintegrowane’) to bardzo wszechstronne narzędzie pozwalające dokonać dokładnej i precyzyjnej oceny poziomu rozwoju kompetencji u osoby badanej. Przez praktyków uznawana jest za najdokładniejszą z metod pomiaru i za najbardziej miarodajną zarazem. Wszystko to dzięki specyfice tego narzędzia. Polega ono na postawieniu przed uczestnikami szeregu zadań (indywidualnych, grupowych) o zróżnicowanej formie (prezentacja, symulacja, gra, wywiad, testy, etc.). Wszystko to w celu najdokładniejszego odwzorowania faktycznych warunków, w których przychodzi funkcjonować osobie badanej. Ze zwględu na swój charakter i kompleksowość uzyskanych wyników często wykorzystywane jest w procesecha rekrutacyjnych, oceny potencjału, zarządzaniu talentami, kształtowania kariery bądź zastępstw.

Na czym polega badanie kompetencji metodą Development Center?

Co zyskujesz stosując metodykę AC/DC?

  • Świadomie rekrutował najlepszych
  • Dysponował bezpośrednio dopasowaną kadrą pracowniczą
  • Motywował pracowników do przejęcia odpowiedzialności za swój rozwój już od pierwszego momentu pracy
  • Budowanie wizerunku nowoczesnej i świadomej organizacji

Badanie kompetencji metodą AC/DC to:

  • Stworzenie dopasowanego Profilu Kandydata w oparciu o indywidualny Model Kompetencyjny
  • Nowoczesne i najskuteczniejsze metody rekrutacji
  • Gwarancja trafnych decyzji personalnych
  • Profesjonalny zespół Assessorów z szerokim wachlarzem narzędzi i rozwiązań

By dowiedzieć się więcej o tym jak i co badamy koniecznie odwiedź nasze Centrum Wiedzy bądź skontaktuj się z konsultantem HR Online – odpowiemy na każde Twoje pytanie.