Development Center

http://hronline.eu/wp-content/uploads/2019/10/germ-2871773-1280x979.jpg

Na czym polega badanie kompetencji metodą Development Center?

Develoment Ceter (w Polsce znane również jako ‚ośrodek / centrum rozwoju’) to bardzo wszechstronne narzędzie pozwalające dokonać dokładnej i precyzyjnej oceny poziomu rozwoju kompetencji u osoby badanej. Przez praktyków uznawana jest za najdokładniejszą z metod pomiaru i za najbardziej miarodajną zarazem.

W odróżnieniu od badania metodą Assessment Center Development Center nie jest narzędziem selekcyjnym, a koncentruje się na dwóch celach:

  • sprawdzeniu dopasowania kompetencji osobistych Badanego do określonego profilu kompetencyjnego
  • określeniu preferowanych dróg rozwoju Badanego

Co zyskujesz stosując metodykę DC?

  • Świadome wykorzystanie potencjału rozwojowego Pracowników
  • Wysoki poziom samoświadomości badanych Pracowników
  • Motywacja i zaangażowanie
  • Budowanie wizerunku nowoczesnej i świadomej organizacji

Czy wiesz, że?

Development Center jest powszechnie wykorzystywany do wspierania procesów rozwojowych top managementu w dużych organizacjach. Metoda przyjęła się również w świecie polityki, stosowano ją np. dla członków gabinetu Tony’ego Blair’a.

Badanie kompetencji metodą DC to:

  • Stworzenie indywidualnego Modelu Kompetencyjnego
  • Nowoczesna i najskuteczniejsza metoda badania potencjału rozwojowego
  • Gwarancja trafnych decyzji personalnych
  • Profesjonalny zespół Assessorów z szerokim wachlarzem narzędzi i rozwiązań

By dowiedzieć się więcej o tym jak i co badamy koniecznie odwiedź nasze Centrum Wiedzy bądź skontaktuj się z konsultantem HR Online – odpowiemy na każde Twoje pytanie.