Assessment Center

http://hronline.eu/wp-content/uploads/2019/10/hr-2308519-1280x1280.png

Na czym polega badanie kompetencji metodą Assessment Center?

Assessment Center (w Polsce znane również jako ‚centrum oceny’, bądź ‚badanie zintegrowane’) to bardzo wszechstronne narzędzie pozwalające dokonać dokładnej i precyzyjnej oceny poziomu rozwoju kompetencji u osoby badanej. Przez praktyków uznawana jest za najdokładniejszą z metod pomiaru i za najbardziej miarodajną zarazem. Wszystko to dzięki specyfice tego narzędzia. Polega ono na postawieniu przed uczestnikami szeregu zadań (indywidualnych, grupowych) o zróżnicowanej formie (prezentacja, symulacja, gra, wywiad, testy, etc.). Wszystko to w celu najdokładniejszego odwzorowania faktycznych warunków, w których przychodzi funkcjonować osobie badanej. Ze względu na swój charakter i kompleksowość uzyskanych wyników często wykorzystywane jest w procesach rekrutacyjnych, oceny potencjału, zarządzaniu talentami, kształtowania kariery bądź zastępstw.

Czy wiesz, że?

Badania kompetencji w formule Assessment Center po raz pierwszy były na szeroką skalę stosowane w trakcie II Wojny Światowej przez brytyjską armię. Miały one pomóc w szybkim i kompetentnym przeglądzie osób aspirujących do funkcji oficerskich.

Co zyskujesz stosując  Assessment Center?

  • Świadomie rekrutujesz najlepszych
  • Motywujesz Pracowników do przejęcia odpowiedzialności za swój rozwój już od pierwszego momentu pracy
  • Budujesz wizerunk nowoczesnej i świadomej organizacji

Badanie kompetencji metodą AC/DC to:

  • Stworzenie dopasowanego Profilu Kandydata w oparciu o indywidualny Model Kompetencyjny
  • Nowoczesne i najskuteczniejsze metody rekrutacji
  • Gwarancja trafnych decyzji personalnych
  • Profesjonalny zespół Assessorów z szerokim wachlarzem narzędzi i rozwiązań

By dowiedzieć się więcej o tym jak i co badamy koniecznie odwiedź nasze Centrum Wiedzy bądź skontaktuj się z konsultantem HR Online – odpowiemy na każde Twoje pytanie.