Kompetencje i zachowania

Kompetencje

Pojęcie ‘kompetencja’ po raz pierwszy pojawiło się w artykule autorstwa R.W. White jako koncepcja motywacji do osiągania efektywności. Dziś uważa sie, że ‘kompetencja’ to połączenie wiedzyindywidualnych umiejętności i zachowań wynikających z posiadanego typu osobowości.

Dobrze opisana kompetencja to taka, która sklada się z zestawu ściśle zdefiniowanych zachowańustrukturyzowanych tak, by móc w jasny i czytelny sposób je zidentyfikowaćocenić i rozwijać u określonego pracownika. Dodatkowo oprócz opisu powinna zawierać natężenie występowania danej kompetencji u osoby badanej. Skala natężenia zawierać się powinna w przedziale od 1-4 do 1-6, poczynając od ‚podstawowy‚ lub ‚nie występuje‚, na ‚ekspert‚ kończąc.

http://hronline.eu/wp-content/uploads/2019/08/kompetencje.jpg

Dla celów badań personalnych w HR Online rozróżniamy dwa rodzaje kompetencji:

  • kometencje behawioralne (‚miękkie’)
  • kompetencje operacyjne (‚twarde’)
HR Online dysponuje słownikiem, w którego skład wchodzi przeszło 30 kompetencji behawioralnych, a także blisko 40 kompetencji operacyjnych. Udostępniamy je naszym Klientom w ramach wszystkich oferowanych produktów. Stanowią one bazę do wypracowania tych właściwych, unikalnych dla organizacji Klienta.

Zachowania

Jest to skoordynowane postępowanie w odniesieniu do określonego otoczenia, w określonym czasie i sytuacji. Zachowanie jest nieodłączną częścią opisu kompetencji.

Dla celów badawczych musi być ono scharakteryzowane na tyle szczegółowo, tak by osoby biorące udział w badaniu mogły skojarzyć dane zachowanie z osobą badaną, w konkretnej przywołanej sytuacji.

Przykładowo scharakteryzowane zachowanie dla kompetencji ‚Komunikacja’ brzmieć będzie: ‚Aktywnie słucha opinii i pomysłów innych, także odmiennych od własnego zdania‚.

HR Online dysponuje zestawem blisko 1000 opisów zachowań dostępnych w ramach badań: