Modele kompetencyjne

http://hronline.eu/wp-content/uploads/2019/08/Modele-kompetencyjne-1-640x453.jpg

Model kompetencyjny to starannie wyselekcjonowany zestaw kompetencji, które określone zostały za kluczowe dla badanej funkcji, stanowiska bądź konkretnej osoby. Stanowi on podstawę do takich badań i narzędzi jak:

Profesjonalnie dobrany model kompetencyjny to podstawa świadomego zarządzania personelemwiedzą oraz procesami w organizacji. Pozwala na efektywny dobór osób o właściwym potencjale do dedykowanych zadań oraz funkcji. Pozwala również, w oparciu o profil kompetencyjny, na zweryfikowanie odchyleń kompetencyjnych u badanych pracowników w pełnionych już funkcjach.

By badania i narzędzia, o których mowa powyżej, przyniosły miarodajne informacje i wnioski niezbędnym jest, by model kompetencyjny nie zawierał w sobie więcej niż 5-6 kompetencji.

http://hronline.eu/wp-content/uploads/2019/08/Modele-kompetencyjne-2-640x453.jpg