Modeling of positions

ants constructing word team with letters managing by chief, teamwork

Po co wprowadzać modelowanie stanowisk?

Nie od dziś wiadomo, że przyczyną wielu brzemiennych w skutkach nieporozumień w organizacji jest niejasna struktura organizacyjna. Tyczy się to również opisów poszczególnych stanowisk. Nie tylko ludzie nie wiedzą do kogo mają udać się z konkretną prośbą, bądź problemem, lecz bardzo często również nie posiadają dokładnej wiedzy o swoich własnych obowiązkach, bądź uprawnieniach. Nie trudno się domyślić jakie może powodować to konsekwencje: chaos, złą organizację pracy, utratę kontraktów, etc.

Modelowanie stanowisk to:

  • Jasny i czytelny podział uprawnień i obowiązków wszystkich pracowników
  • Efektywna i skuteczna komunikacja wewnątrz i na zewnątrz organizacji
  • Usprawnienie i większa efektywność procesów wewnętrznych