Profile kompetencyjne

http://hronline.eu/wp-content/uploads/2019/08/Profile-1-640x453.jpg

Profil komeptencyjny to oczekiwane natężenie występowania danych kompetencji na bazie tych, które zostały wcześniej wypracowane i zdefiniowane dla danej funkcji, stanowiska bądź konkretnej osoby w ramach modelu kompetencyjnego.

Tak skonstruowany profil stanowi punkt odniesienia dla każdego z wykorzystujących go badań, bądź narzędzi takich jak:

Dzięki określeniu oczekiwanego poziomu natężenia, z łatwością możemy zauważyć, czy dana osoba spełnia wymogi danego stanowiska, a jeśli nie, to które z kompetencji należy w pierwszej kolejności rozwijać.

Może mieć również miejsce taka sytuacja, w której osoba badana w sposób znaczny przekracza wymogi kompetencyjne, co jest jasną i czytelną informacją dla organizacji o posiadanym, niewykorzystanym potencjale. Takie wnioski mogą przyczynić się do awansu, bądź przesunięciu danego pracownika do nowych zadańwiąrzących się z większymi wyzwaniami.

Co warto wspomnieć, profile kompetencyjne mogą stanowić cenne narzędzie w procesie zarządzania karieramiwiedzą oraz talentami w organizacji.

http://hronline.eu/wp-content/uploads/2019/08/profil2-640x905.jpg