Przebieg procesu badania 180 / 360 stopni

ETAP I – TWORZENIE MODELU KOMPETENCYJNEGO

Wraz z kierownictwem firmy analizujemy wizję, misję i podstawowe wartości firmy a także wskazujemy kluczowe kompetencje kadry zarządzającej (zarówno posiadane, jak i postulowane). Wspólne określamy zachowania, które w Państwa organizacji stanowią o posiadaniu danej kompetencji. Dokładnie i precyzyjnie opisujemy zachowania świadczące o osiągnięciu kolejnych poziomów danej kompetencji. Opracowany katalog kompetencji oraz składających się na nie zachowań prezentujemy kierownictwu do akceptacji. Proponujemy dalsze kroki związane z rozwojem jednostek oraz zespołów

ETAP II – Ocena 360o

Na bazie opracowanych kompetencji oraz zachowań tworzymy kwestionariusze on-line z uwzględnieniem dedykowanych grup respondenckich. Organizujemy spotkanie z Uczestnikami badania – wyjaśnienie metodologii i filozofii. Prowadzimy szkolenie (warsztatowe, bądź w wersji on-line) dla Respondentów badania. Udostępniamy Respondentom dedykowanego narzędzia w wersji on-line. Generujemy raporty (końcowy / klastrowe / indywidualne)Profesjonalni asesorzy udzielają indywidualnej informacji zwrotnej Uczestnikom badania. Opracowujemy rekomendacje dotyczące kierunków rozwoju.