Struktura raportu 180 / 360 stopni

http://hronline.eu/wp-content/uploads/2019/08/raport-1-640x453.jpg

Naturalnym efektem badania 180o / 360o jest powstanie raportów zawierających zebrane danekonkluzje oraz rekomendacje.

Trzy podstawowe grupy raportów, które przygotowujemy dla Państwa to:

 • Raporty indywidualne
 • Raporty klasterowe
 • Raport końcowy (zbiorczy)

Raport indywidualny w wersji elektronicznej, będący efektem przeprowadzonego badania, będzie zawierał następujące informacje:

 • Informacje ogólne dotyczące badania (wstępne statystyki, instrukcje)
 • Opis wyników w podziale na konkretne kompetencje oraz zachowania
 • Opis trendów zaobserwowanych w badaniu (np. rozkłady wag, preferencje Respondentów, etc.)
 • Najwyżej i najniżej ocenione zachowania w badaniu
 • Zachowania o najwyższym i najniższym znaczeniu dla Respondentów
 • Rekomendacje Respondentów dla badanych (w wersji opisowej)

Raport klasterowy w wersji elektronicznej, będący efektem przeprowadzonego badania, będzie zawierał następujące informacje:

 • Informacje ogólne dotyczące badania (wstępne statystyki, instrukcje)
 • Opis wyników w podziale na konkretne kompetencje oraz zachowania
 • Opis trendów zaobserwowanych w badaniu (np. rozkłady wag, preferencje Respondentów, etc.)
 • Najwyżej i najniżej ocenione zachowania w badaniu
 • Zachowania o najwyższym i najniższym znaczeniu dla Respondentów
 • Rekomendacje Respondentów dla badanych (w wersji opisowej)

Raport końcowy (zbiorczy) w wersji elektronicznej, będący efektem przeprowadzonego badania, będzie zawierał następujące informacje:

 • Informacje ogólne dotyczące badania (wstępne statystyki, instrukcje)
 • Opis wyników w podziale na konkretne kompetencje oraz zachowania
 • Opis trendów zaobserwowanych w badaniu (np. rozkłady wag, preferencje Respondentów, etc.)
 • Najwyżej i najniżej ocenione zachowania w badaniu
 • Zachowania o najwyższym i najniższym znaczeniu dla Respondentów
 • Rekomendacje Respondentów dla badanych (w wersji opisowej)
http://hronline.eu/wp-content/uploads/2019/08/raport-2-640x453.jpg